Правила надання стоматологічних послуг

Шановні пацієнти!

У медичному центрі стоматологічного профілю ТОВ «Етернас» діє певний режим перебування та поводження пацієнтів. Тому рекомендуємо Вам ознайомитися із Правилами надання стоматологічних послуг, умовами виконання гарантійних зобов’язань, прейскурантом, кваліфікацією фахівців, документам про сертифікацію та іншою інформацією, розміщеною в Куточку споживача Клініки біля рецепції. Щоб зекономити Ваш час, основні положення зазначених документів викладені у цьому Інформаційному листку.

1. Медична документація. Попередній план лікування. Згода на медичне втручання. Анкета про здоров’я.

Відповідно до вимог чинного законодавства процес надання медичних послуг (допомоги) фіксується у медичній документації. Вся медична документація, пов’язана з Вашим лікуванням є обліковою та належить Клініці. Інформацію про порядок ознайомлення, збереження та видачі медичної документації Ви знайдете у Куточку споживача.
Інформація про факт Вашого перебування у Клініці (у т.ч. персональні дані з анкет), поставлений діагноз, проведені медичні втручання тощо, є медичною таємницею і тому з нею можуть ознайомитися лише Ви особисто чи Ваші представники, які мають належним чином оформлені повноваження, окрім випадків, визначених законом.
Попередній План лікування складається лікарем на підставі отриманих діагностичних даних і враховує лише ті втручання, що можуть бути спланованими на даному етапі. У процесі лікування можливі зміни, що не включені у зазначений План, але вони можуть бути необхідними під час проведення лікування (наприклад, необхідність лікування кореневих каналів при надто глибоких каріозних порожнинах чи при препаруванні зубів під різні види незнімних протезів тощо). Ці додаткові стоматологічні послуги (роботи) включаються в кошторис лікування додатково.
Ваша згода на отримання платних стоматологічних послуг в клініці ТОВ«Етернас» засвідчується у відповідних медично-правових документах: медичній картці, Плані лікування, Згоді на медичні втручання тощо.
Анкета про здоров’я є документом, в якому Ви надаєте дані про стан Вашого здоров’я для максимально ефективного і безпечного лікування.

2. Планування візитів до лікаря.

Візити до лікаря плануються заздалегідь за згодою пацієнта відповідно до складеного плану лікування. Напередодні кожного візиту адміністратор за бажанням пацієнта нагадує про запланований візит.
Якщо за певних причин пацієнт змушений змінити дату чи час лікування, про це необхідно повідомити адміністратора Клініки за 24 години до запланованого прийому, адже цей час призначений виключно для нього і не може бути використаний для лікування інших пацієнтів.

3. Гарантійні зобов’язання.

Стоматологічне лікування є втручанням в унікальну біологічну систему організму людини і його результат не може бути повністю гарантованим.
Від сумлінності виконання Вами рекомендацій Вашого лікуючого лікаря залежить ефективність та якість лікування (діагностики), тривалість терміну служби та гарантійних зобов’язань. Щоб найдовше зберігати результати стома логічних втручань Вам потрібно постійно дотримуватися гігієни порожнини роту, техніки догляду або використання встановлених стоматологічних конструкцій.
Гарантійні зобов’язання Клініки полягає у безкоштовному поновленні технологічного дефекту пломби чи штучної коронки протягом визначених гарантійних строків за умови правильного догляду за ротовою порожниною, про профілактичного огляду лікаря та проведення професійної гігієни ротової порожнини не рідше одного разу на 6 місяців. При недотриманні цих умов строки гарантійних зобов’язань скорочуються відповідно до нормативних актів МОЗ.

4. Порядок оплати.

Оплата лікування проводиться щоразу після проведення втручання. В окремих випадках пацієнтам Клініки дозволяється оплачувати за проведення лікування перед наступним візитом. У разі безготівкового розрахунку лікування проводиться після передоплати.

З повагою, адміністрація клініки “Етернас”.